404 Not Found


nginx
Sami Statistics

Because in retail, no one has a competitive advantage over the other than the perceived value of their own brand. rabatt air max 95 dyn green tea online Born July 27, 1941 in Bacarra, Ilocos Norte, Philippines. Before our very eyes, we are witnessing corporate selfmutilation on a legendary scale. Both my dogs and cats are confined to the backyard. air jordan 5 online store Before the deal is completed, Neiman is expected to sell its private label credit card business, the executives said. But a lot of people give up on their passion when they do that. Barnard, 89, billig air max 90 laser blue og But how we increase the supply of organic produce and get new farmers or transition conventional farmers into growing organically, Im not sure. nike free run id outlet salg Brands need to recognize the new identity of the American Latino, stop defining them based only on demographics. cheap nike thea white Bill Hicks began his own business after developing his talent for design, sketching and creating oneoff pieces of fine jewellery. air max 95 Boutique Automakers Find Success Where Big Three Struggle Slideshow The Best American Cars and Motorcycles Youve Never Heard Of 4. wholesalg nike free run online But in case its useful, I thought this would be a good time to say hi. cheap nike huarache free run 2012 Brennan made a huge leap in its second varsity season, going from 010 to 74 and making the playoffs. rabatt nike free run ebay But its not just product launches; its relaunches, or to let people know a store is open, or because a CEO is in town. billig air max 90 lunarlon Bipasha Basu was detained by custom officials at Mumbai Airport for carrying undeclared valuables. air jordan 5 online store Born July 27, 1941 in Bacarra, Ilocos Norte, Philippines. of Rensselaer passed into spirit on October 20, 2013. But it hasnt intervened directly in contract negotiations. Before the march began, we won a court order requiring Alabama law enforcement to make room for us. rabatt air max 95 dyn green tea online Bujanov conquist subito la


Norsk
Smegiella
English
Om nettstedet
Vanlige sprsml
Samisk statistikkportal

Om samebefolkningen

Bruk av samisk språk

Sametingsvalg

Levekår. Helse og sosial

Utdanning og forskning

Næringsliv

Medier. Kultur

Regionalstatistikk

Kjønnsdelt statistikk

Annen urfolkstatistikk
Prosjektdokumenter
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Kontaktpersoner
Nettstedskart

Statistikk vedrørende Sametingsvalg

 

Det finnes ingen samlet oversikt over statistikk fra sametingsvalg i de tre statene hvor slike valg avholdes. For å finne statistikk fra disse valgene må man derfor benytte flere ulike kilder. Oversikt over aktuelle kilder finnes på denne nettsida. Nederst på sida er en egen oversikt over nettsteder med offisiell valgstatistikk i Norden.

 

 

Kommentert oversikt over et utvalg relevante kilder

Ett av målene med NSIs databaseprosjekt er å tilrettelegge for samlet tilgang til samiskrelaterte talldata. Dette gjøres blant annet ved å utarbeide kommenterte tematiske oversikter over utvalgte kilder. Utvalgene består i hovedsak av kilder vedrørende forhold av relativt nyere dato. Det er også valgt ut kilder som tar opp ulike sider ved innhenting og bearbeiding av denne typen tallmateriale. (Foreløpig inngår flest kilder om forhold på norsk side av Sápmi). Oversikten over Statistikk vedrørende sametingsvalg er sortert i tre hovedkategorier:

 

·     Nettsteder med valgstatistikk fra sametingsvalg

·     Publikasjoner utgitt av Sametinget i Norge (alfabetisk)

·     Andre publikasjoner (alfabetisk)

 

 

Ø       Nettsteder med valgstatistikk fra sametingsvalg

 

Finland. Suoma Sámediggi. Válggat.

Samiskspråklig side med tilgang til statistikk fra valgene i 1999 og 2003 (noen tekster på finsk). Det finnes også egne finskspråklige sider med valgstatistikk.

 

Sverige. Valmyndigheten. Sametingsval 2005

Velg først "Tidigare val" i toppmenyen. Velg så "2005 Val til Sametinget" i sidemenyen. Her finnes valgresultater og statistikk fra 2005, inkludert statistikk om valgmanntallet (röstlängdsstatistik).

 

Sverige. Sametinget. Statistik om röstlängd och valdeltagande

Her finnes hovedtall for alle valgene fra og med 1993.

 

Norge. Statistisk sentralbyrå. Sametingsvalget 2005

Artikkel med figurer og en rekke tabeller. Tall fra tidligere valg må i hovedsak hentes fra trykte kilder, jf. oversikten nedenfor.

 

Norge. Sametinget. Sametingets valgmanntall - samemanntallet

Kretsvis og samlet oversikt over antall innmeldte i valgmanntallet ved de fem gjennomførte valgene (1989, 1993, 1997, 2001, 2005). Tall for fordeling på kjønn i 2005.

 

Norge. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Skolevalg 2005 for Sametinget

            Inneholder offisielle tall fra skolevalget ved 16 videregående skoler.

 

Norge. Norut NIBR Finnmark - Finnmarksstatistikk. Sametingsvalget 2005

Kommentarer, to tabeller og to figurer.

 

 

Ø    Publikasjoner utgitt av Sametinget i Norge

 

Hætta, Odd Mathis (1992): Sametinget i navn og tall. Høsten 1989 - høsten 1993. Karasjok, Sametinget

Av innholdet: Navn på og biografier for sametingsrepresentantene, inkludert fordeling på kjønn, alder og språkbruk. Totale og kretsvise oversikter over bl.a. antall manntallsregistrerte, antall avgitte stemmer, fordeling av avgitte stemmer, samt prosentvis valgdeltakelse.

 

Hætta, Odd Mathis (1994): Sametinget i navn og tall. Høsten 1993 - høsten 1997. Karasjok, Sametinget

Innhold i hovedsak som for 1992-utgaven.

 

Hætta, Odd Mathis (1998): Sametinget i navn og tall. Høsten 1997 - høsten 2001. Karasjok, Sametinget

Innhold i hovedsak som for tidligere utgaver, men har med noe mer om størrelse på og kjønnsfordeling i same(valg)manntallet.

 

Hætta, Odd Mathis (2002): Sametinget i navn og tall. Høsten 2001 - høsten 2005. Karasjok, Sametinget

Innhold i hovedsak som for 1998-utgaven.

 

Sametinget (2001): Sametingets valgregelutvalg - Rapport av 30.09.01.

I tillegg til en gjennomgang av Sametingets valgordning inneholder denne rapporten en rekke tall vedrørende de fire første sametingsvalgene (1989, 1993, 1997, 2001).

 

 

Ø    Andre publikasjoner

 

Pettersen, Torunn, Jorunn Eikjok og Aili Keskitalo (2002): Vil de ikke - eller slipper de ikke til? En undersøkelse av den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge. Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt og Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, 2002. 106 s. Kun distribuert som pdf-fil på Internett.

I to av kapitlene finnes tabeller og figurer som presenterer diverse statistikk fra valgene 1989 - 2001: Kap. 3 Sametingsvalg - oppslutning og representasjon, og Kap. 4 Kjønnsfordeling ved valg og nominasjoner.

 

Pettersen, Torunn (2003): Don't they want to - or don't they get to? A Study of the low Number of Female Representatives at the Sameting in Norway. Paper presented at Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference August 20-24, 2003 Lund University, Sweden. Stream 2: Equality - Workshop Women and Decision Making

Presentasjon av rapporten i referansen Pettersen, Eikjok og Keskitalo (2003).

 

 

 

Nettsteder for offisiell valgstatistikk i Norden

I de stater hvor det avholdes sametingsvalg er valgstatistikk generelt godt dekket og lett tilgjengelig via de nasjonale statistikkbyråens nettsteder: 

 

·     Finland. Tilastokeskus/Statistikcentralen. Statistik för de olika valen

·     Sverige. Statistiska centralbyrån. Medborgarinflytande.

·     Norge. Statistisk sentralbyrå. Valgstatistikk

 

Valgstatistikk for de selvstyrte områdene i Norden formidles av de respektive statistikkbyråene på Åland, Færøyane, og Grønland (Statistikbank, Offentlige valg). Samlet valgstatistikk for Norden finnes i Nordisk statistisk årsbok 2005.Denne siden ble sist oppdatert 2/8/2006 - Utskriftsvennlig versjon

  • louis vuitton oslo